top of page

6 כובעי חשיבה - איך מעודדים חשיבה יצירתית בקבלת החלטות?

ששת כובעי החשיבה של דר' דה בונו היא טכניקה המבוססת על הרעיון של 6 כובעים דמיוניים. כל כובע הוא בצבע שונה ומייצג 'סוג אחר' של חשיבה- כשאני חובש כובע בצבע מסוים אני מנתח את ההתלבטות או הבעיה שלי על פי סגנון החשיבה של צבע הכובע.

יתרון השיטה הצבעונית של דה בונו מנחה אותנו למקד את החשיבה ולבצע רק 'סוג אחד' שלה בכל זמן נתון.

שיטת הכובעים הצבעוניים של דה בונו מכוונת אותנו לבחון באופן מודע ומבוקר גם תחושות בטן ורגשות (מותר להכניס למשוואת גם רגש וספקנות), מעודדת חשיבה יצירתית ונותנת במה גם למחשבות ותחזיות פאסימיות אפשריות - עניין שעוזר מאוד לאנשים פאסימיים ודאגנים מטבעם להתמודד עם ההחלטה שלהם באופן יצירתי וחיובי.

מטרתם של כובעי החשיבה היא לפשט את תהליך החשיבה, לפרק אותה לגורמיה, כך שהאדם החושב יוכל לבחור בסוג החשיבה המתאים לו או לשנות כיוון חשיבה אחד לשני - במקום להפעיל את כל סוגי החשיבה בו זמנית.


הערך הגדול של הכובעים טמון בכך שהם מספקים תפקידי חשיבה מוגדרים. בלי הטקסיות שנותנים הכובעים, אנשים נוטים להיתקע על צורת חשיבה אחת, לפעמים 2. בדר"כ לא יותר.


כיצד שיטת הכובעים הצבעוניים של דר' דה בונו עוזרת לנו לחשוב יותר משוחרר ופחות מקובע?
חשיבה צבעונית ויצירתית עם 6 כובעי חשיבה

איך זה עובד - צבעים ותפקידים:


כובע לבן:

כובע לבן ממקד אותנו במידע הקיים (עובדות, מספרים, סטטיסטיקות, מקובלות או הערכות מבוססות, ידע עצמי מניסיון ועוד). המידע מובא ללא כל פרשנות או שיפוטיות ובאופן אובייקטיבי.

הכובע הלבן מעודד אותנו למצוא עוד אינפורמציה, זאת ע"י בחינה מדוקדקת של כל המידע שכבר ידוע לנו. אנו נכלול את כל המידע שעולה בדעתנו מבלי להחליט מראש האם ישנה בכלל דרך לקבל את המידע או האם המידע הזה דחוף.

מומלץ מאוד לכתוב את רשימת כל מקורות המידע ולתכנן כיצד אפשר יהיה לקבל אותו.

חשוב לזכור: איכות ההחלטה שתתקבל תיקבע ע"י איכות המידע שעליו אנו מתבססים.

כובע אדום:

כשאנו ניגשים לבעיה, לדילמה או לפיתוח רעיון הדורשים חשיבה אנליטית, מחושבת ו'קרה' אנחנו איננו אמורים, כביכול, להציג את רגשותינו - אלא להתייחס למידע ניטרלי בלבד.

עם זאת, הנטייה הטבעית היא לבטא באופן כזה או אחר את התחושות שלנו ולהתייחס באופן רגשי לרעיון או לבעיה הנידונים. כובע אדום עוזר להתמקד בתחושות ובאינטואיציה ונותן לגיטימציה לבטא אותם בקול ובאופן מודע.

כשאנו עושים זאת באופן מוצהר כבר אין יותר צורך להעמיד פנים ולתאר תחושות אלו כמשהו אחר. (רלוונטי במיוחד כאשר יש לנו ניסיון בנושא או איזשהו חיבור אישי).

בין אם אנו מודעים לכך או לא, לתחושות בטן ורגשות תפקיד מרכזי בקבלת החלטה או פיתוח רעיון ולכן, חשוב להיות מודעים לתחושות אלו לפני שאנחנו מחליטים על איזושהי תכנית פעולה.


כובע שחור:

כובע שחור מכוון אותנו לחשוב באופן ביקורתי (ושלילי) כדי להצביע על ולזהות טוב יותר חסרונות, נקודות תורפה, השלכות שליליות, או סכנות הכרוכות ברעיון או תכנית מסוימת.

כובע שחור עוזר לשפר רעיון מסוים ע"י משיכת תשומת הלב לכל החסרונות שברעיון ולאתר בעיות פוטנציאליות: ברגע שזיהינו את החסרונות נוכל לחשוב על פתרונות או על דרכים להימנע מהן.

מתי נשתמש בו? כשרוצים לקטול רעיון, לנמק מדוע לא כדאי לקבל הצעה מסוימת, או לשכנע מדוע תכנית מסוימת אינה כדאית.

זהו כובע שמשתמשים בו הרבה, אך יחד עם זאת, מומלץ להימנע משימוש יתר בכובע השחור כי הוא עלול לקטול רעיונות יצירתיים עוד לפני שהם עלו ובכך לחסום את הדרך להגיע לפתרון המיטבי.