top of page

איך עושים שינוי? על הפרה במגרש החנייה

גישת זן להתגברות על כעס - ספרם של ליאונרד שף וסוזן אדמיסטון


מה מעורר את הכעס שלנו?

קנאה?

גאווה?

פגיעה בעצמאות?

חוסר פרגון?


מהן הגישות המערביות להתמודדות עם הכעס? וכמה הן יעילות או בריאות לנו ולסביבה?

כיצד אפשר להפחית את הכעס (ואולי אפילו להעלים אותו לחלוטין) בעזרת עקרונות ותרגילי זן פשוטים.
גישה בודהיסטית להתגברות על הכעס
הפרה במגרש החנייה"אחת הסיבות להתמדת הכעס היא העקשנות שלנו שלחיים יש משמעות. על פני השטח, החיפוש אחר משמעות נשמע טוב ויפה, אך הבעיה מתעוררת, כשאנו עומדים על כך שזו תהיה המשמעות שאנו בוחרים"להתגבר על הכעס היומיומי עם עקרונות זן פשוטים
הפרה במגרש החנייה


Comments


bottom of page