ניהול זמן - 3 הטעויות שאנחנו עושים בכתיבת רשימת משימות יומית