top of page

העצמה ושינוי: כיצד לזהות ולהפחית גורמי לחץ וסטרס ביום שלי

טבלת תיעוד פשוטה למילוי המעודדת מעקב יומי לאורך 3 עד 7 ימים בסה"כ.

הטבלה עוזרת לבחון, לנתח ולמצוא פתרונות ראליים למצבים וסיטואציות המשפיעים לרעה על ההרגשה והתפקוד שלי בעבודה ובכלל.


1. מה מעורר/מגביר אצלי תחושת לחץ?

2. מהי רמת הלחץ בה אני פועל/ת באופן היעיל ביותר?

3. כיצד ניתן להתמודד ולנהל טוב יותר את הלחצים בחיי?לתיאום שיחה קצרה איתי

ניתן לשריין ממש כאן יום ושעה: